Charitní nadační fond Charitní nadační fond
Charitní nadační fond, Josefa Švehly 1840, 390 02, Tábor
vloženo | 25.11. 15:19:01 

Město Tábor věnovalo Charitnímu nadačnímu fondu z účtu Táborská káď částku 48 tisíc Kč na pokračován ...


Podpořili nás

Příspěvek města Tábora z Táborské kádě

Město Tábor věnovalo Charitnímu nadačnímu fondu z účtu Táborská káď částku 48 tisíc Kč na pokračování potravinové a materiálové pomoci lidem v nouzi v Táboře. Transparentní účet Táborská káď vznikl na jaře 2020 na popud bývalého starosty Jiřího Fišera za účelem zmírnění dopadů opatření v boji proti nemoci Covid-19. Peníze z něho byly rozděleny mezi subjekty, které se v Táboře zabývají sociálními a zdravotními službami. 

 

Činnost Charitního nadačního fondu v době koronakrize

I když život se v době koronakrize zpomalil a někdy zastavil, potravinovou pomoc stále poskytujeme. Ukazuje se, že v Táboře přibývá chudých rodin a matek samoživitelek, proto bylo víceméně zastaveno rozvážení potravin mimo Tábor. Lidé si krabice s potravinami vyzvedávají v pravidelných časech v našem pronajatém prostoru v Purkyňově ulici v Táboře. Podstatnou část nákladů na realizaci pomoci tvoří nájemné a symbolická odměna koordinátorce potravinové pomoci, s nimiž nám tento rok pomohl finanční příspěvek od Nadace ČEZ, za což patří nadaci dík.

 

Podzimní sbírka potravin

Podobně jako na jaře t. r. se Charitní nadační fond zúčastnil i pořádání podzimní sbírky potravin. Celostátní ace se konala v sobotu dne 22.11.2019 a tentokrát nám byl Potravinovou bankou Jihočeského kraje přidělen hypermarket Kaufland ve Volgogradské ulici v Táboře. Občané opět prokázali solidaritu s lidmi v nouzi a nakoupili zde 805 kg trvanlivých potravin. Ty byly večer svezeny do skladu Potravinové banky a v následujících dnech budou prostřednictvím neziskových organizací včetně té naší rozvezeny lidem ve finanční tísni.

 

 

 

Aktuální informace o činnosti Charitního nadačního fondu

Charitní nadační fond kromě odborného sociálního poradenství rozváží potraviny z Potravinové banky Jihočeského kraje rodinám, které nemají dostatek finančních prostředků na vlastní obživu resp. obživu svých dětí. Potřebné osoby nám většinou doporučují odbory sociálních věcí městských úřadů nebo odbor hmotné nouze úřadu práce, případně sociální potřebnost ověřujeme vlastním pracovníkem. Krabice s potravinami pro každou rodinu váží mezi 20 a 25 kg. Naše kancelář je na adrese Purkyňova 1085, Tábor (naproti úřadu práce a městskému úřadu). Sociální činnost realizujeme především doprovázením osob při zajišťování bydlení, ubytování nebo zaměstnání. V letošním roce jsme poskytli sociální pomoc z regionu Tábor 28 rodinám.

Evidujeme 70 rodin se 159 dětmi. Z aktivní pomoci vyřazujeme rodiny, u kterých se změnila jejich sociální situace, takže není bezprostředně nutná potravinová pomoc. Nyní pravidelně dodáváme potraviny 45 rodinám. V roce 2018 jsme dodali potravinovou pomoc v celkové váze 43 q, za prvních deset měsíců roku 2019 jsme již dodali potraviny o celkové váze 108 q.

Veškerou naši činnost provádíme na dobrovolnické bázi bez odměny a náklady hradíme z vlastních příspěvků členů CHNF. Dovoz potravinové pomoci zajišťujeme vlastními vozidly bez úhrady pohonných hmot či opotřebení vozidel. Protože se naše činnost již dost rozrostla, byli jsme nuceni dne 1. října pozastavit dodávky potravinové pomoci do vzdálenějších lokalit okresu Tábor. Jsme si vědomi toho, že se tím rodiny, které byly na potravinové pomoci závislé, dostávají do velmi obtížné situace, ale v současné době nevidíme jiné řešení. Požádali jsme sice starosty velkých měst o příspěvek na dopravu, zatím bez odpovědi.

 

Charitní nadační fond jako oficiální poskytovatel sociálních služeb

Od 01.10.2019 je Charitní nadační fond registrován u Krajského úřadu Jihočeského kraje jako poskytovatel sociálních služeb. Byla nám zaregistrována služba Odborné sociální poradenství, které poskytujeme v naší kanceláři na adrese Purkyňova 1085, Tábor (v blízkosti Tabačky).

 

www stránky: www.kali.cz