Charitní nadační fond Charitní nadační fond
Charitní nadační fond, Josefa Švehly 1840, 390 02, Tábor
vloženo | 3.1. 12:41:10 

Charitní nadační fond oznamuje, že v roce 2022 již nebude poskytovat potraviny z potravinové banky a z jiných programů osobám v nouzi. ...


Podpořili nás

Ukončení distribuce potravin pro potřebné

Charitní nadační fond oznamuje, že v roce 2022 již nebude poskytovat potraviny z potravinové banky a z jiných programů osobám v nouzi. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na zajištění této služby. 

Zhruba od poloviny ledna 2022 bude službu na stejném místě (Purkyňova 1085, Tábor) nově zajišťovat Farní charita Tábor. 

 

Aktuální situace v Charitním nadačním fondu

V r. 2021 stále zajišťujeme distribuci potravinové pomoci osobám v nouzi. Navíc jsme byli zařazeni do projektu MPSV „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“, v rámci kterého jsme obdrželi nejen potraviny, ale i hygienické a drogistické zboží, které vydáváme klientům v sociální nouzi. Pro každé školou povinné dítě jsme obdrželi i balíčky školních potřeb.

Cílovou skupinou jsou osoby v těžké životní situaci, ze kterých většina k nám přichází na základě doporučení odboru sociálních věcí MěÚ Tábor a Úřadu práce, pobočka Tábor. Našimi klienty jsou především matky samoživitelky, které se dostaly do obtížné sociální situace z důvodu exekuce, neplacení výživného jedním z rodičů, převážně tedy nezodpovědným přístupem otců jejich dětí z důvodů závislosti na alkoholu, drogách, gamblerství, dráha zločinu atd. Nepomíjíme tím díl odpovědnosti samotných matek. Vzhledem k péči o malé děti ale nemohou nastoupit do zaměstnání, potřebují však přežít do doby, než budou moci dát děti do školky. Peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, příspěvek na bydlení, to jsou peníze, které jim vystačí na nájem, elektřinu, teplo, vodu, lékárnu, telefon, dětské pleny, ale máme případy, kdy matce s dítětem nebo i více dětmi na jídlo a ošacení zbývá na měsíc méně než 1.000 Kč. V takových případech je potravinová pomoc nebo starší dětské oblečení významnou pomocí. Tyto matky potřebují konkrétní hmotnou pomoc.

Potraviny získáváme především od Potravinové banky Jihočeského kraje, méně pak od drobných dárců. V r. 2018 jsme rozdali celkem 4 304 kg potravin celkem 34 rodinám se 66 dětmi, v r. 2019 jsme distribuovali 14 017 kg potravin 68 rodinám se 168 dětmi, v r. 2020 jsme předali celkem 18 681 kg potravinové pomoci 58 rodinám v nouzi.

V minulém roce uspořádala pro nás Cyrilometodějská církevní škola v Brně sbírku použitých oděvů pro děti. Přivezli jsme 96 velkých igelitových pytlů převážně dětského textilu a postupně vydali rodinám s dětmi. V letošním roce pro nás zajišťuje sbírku dětského oblečení Farnost Brno Žebětín a navíc dovezeme z této farnosti i dětskou obuv, sportovní potřeby a věci do domácnosti. Výdej tohoto zboží našim klientům předpokládáme koncem října t. r.

V rámci našich možností rozvážíme potravinovou a materiální pomoc i do obcí v ORP Tábor. Nemáme však dobrovolnické kapacity a finanční prostředky na to, abychom zajistili dodávky této pomoci všem potřebným osobám mimo město Tábor. Rovněž sociální poradenství poskytujeme pouze v omezeném rozsahu.

V současné době stoupá počet osob, které se na nás obrací zejména v souvislosti se zvýšením cen potravin a ostatních osobních potřeb. Vzhledem k nedostatku dobrovolných pracovníků však nejsme schopni uspokojit všechny nové žadatele. Pokud by někdo byl ochoten pomoci ať už při příjmu či výdeji potravin či rozvozem mimo město Tábor, velmi ochotně jej rádi přijmeme.

 

Příspěvek města Tábora z Táborské kádě

Město Tábor věnovalo Charitnímu nadačnímu fondu z účtu Táborská káď částku 48 tisíc Kč na pokračování potravinové a materiálové pomoci lidem v nouzi v Táboře. Transparentní účet Táborská káď vznikl na jaře 2020 na popud bývalého starosty Jiřího Fišera za účelem zmírnění dopadů opatření v boji proti nemoci Covid-19. Peníze z něho byly rozděleny mezi subjekty, které se v Táboře zabývají sociálními a zdravotními službami. 

 

Činnost Charitního nadačního fondu v době koronakrize

I když život se v době koronakrize zpomalil a někdy zastavil, potravinovou pomoc stále poskytujeme. Ukazuje se, že v Táboře přibývá chudých rodin a matek samoživitelek, proto bylo víceméně zastaveno rozvážení potravin mimo Tábor. Lidé si krabice s potravinami vyzvedávají v pravidelných časech v našem pronajatém prostoru v Purkyňově ulici v Táboře. Podstatnou část nákladů na realizaci pomoci tvoří nájemné a symbolická odměna koordinátorce potravinové pomoci, s nimiž nám tento rok pomohl finanční příspěvek od Nadace ČEZ, za což patří nadaci dík.

 

Podzimní sbírka potravin

Podobně jako na jaře t. r. se Charitní nadační fond zúčastnil i pořádání podzimní sbírky potravin. Celostátní ace se konala v sobotu dne 22.11.2019 a tentokrát nám byl Potravinovou bankou Jihočeského kraje přidělen hypermarket Kaufland ve Volgogradské ulici v Táboře. Občané opět prokázali solidaritu s lidmi v nouzi a nakoupili zde 805 kg trvanlivých potravin. Ty byly večer svezeny do skladu Potravinové banky a v následujících dnech budou prostřednictvím neziskových organizací včetně té naší rozvezeny lidem ve finanční tísni.

 

 

 

www stránky: www.kali.cz